Utbildning

utbildning@hellmark.se

Den bästa utbildningen…

…är den utbildningen som blir av!

1

situationsbaserat

med teman

digitalt eller på plats

Så utbildar vi

Det är enklare att ta till sig korta, situationsbaserade utbildningar när man behöver det, än en heldag med alla funktioner. Korta kurser med teman!

Lär dig systemen

Bristande kunskap i systemen stjäl alltså tid både hos medarbetaren själv, men också hos hens kollegor. Att se till att alla medarbetare kan hantera sina system är därför en viktig åtgärd. Se till att alla får lära sig systemen ordentligt.