Svenska Ödemförbundet – SÖF – är Sveriges patient- och intresseförening för personer med diagnoser kopplade till lymfsystemet. SÖF bildades 1999 och är idag ett rikstäckande förbund som arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra vården för de patientgrupper som omfattas. Målsättningen är att påverka lokalt för att man ska få hjälp i närmaste län/region och därför läggs stor kraft på att starta upp lokalföreningar runt om i Sverige.

I samband med att en lokalförening skulle bildas i Uppsala fick jag uppdraget att fotografera och dokumentera uppstarten.

Det blev i huvudsak reportagefotografering men också underlag till en första bildbank för SÖF Uppsala med bilder på den nya styrelsen.